01. Zostúp k nám
02. Si jediný
03. Tvoja vláda
04. Tebe môj Boh
05. Náš Boh
06. Stáť smiem
07. Slovo - Nová vášeň
08. Nech je zjavená moc
09. Nech padá dážď
10. Nech padá dážď /reprise/
11. Teba ctím


01. Intro
02. Nestačí
03. Si všetko čo mám
04. Ty sám
05. Vládca
06. Blízko
07. Poznať ťa viac
08. Premenení
09. V mojom srdci znie
10. Boh zázrakov
11. Poď
12. Taký si kráľ
13. Viac než pieseň
14. Premeň nás


01. Nádherný Boh
02. On mi slobodu dal
03. Múry
04. Spasiteľ
05. Túžim rásť
06. Vyznanie
07. Príď
08. Všemocný
09. Stáť smiem
10. Konaj svoje dielo
11. Nekonečný

01. Nádej
02. Žalm 139
03. Som slobodný
04. Bláznovstvo
05. Svätý
06. Nová pieseň
07. Nech chvála znie
08. Riešim
09. Sen
10. Meno nad mená
11. Stojím pane pred Tebou
12. Konaj svoje dielo

01. Mocný
02. Sila žiť
03. Dotkni sa ma
04. Stratený
05. Horí ohňom
06. Na teba čakám
07. Láska ťa podrží
08. Balada o vykúpení
09. Hľadám
10. Ježiš je láska
11. Životný príbeh
12. Ulice
13. Tráva